دسته: مراکز آموزش

آموزش سامبو و کامبت

آموزش سامبو و کامبت از مبتدی تا حرفه ای در تهران توسط اساتید مجرب

آموزش سامبو و کامبت آموزش سامبو و کامبت از مبتدی تا حرفه ای توسط اساتید مجرب آموزش سامبو و کامبت از مبتدی تا حرفه ای توسط استاد غلامی مرکز ۱ آدرس: نسیم شهر...

آموزش سامبو و کامبت سامبو(دفاع شخصی) ۱

آموزش سامبو و کامبت سامبو(دفاع شخصی) ۱

آموزش سامبو و کامبت سامبو(دفاع شخصی) از مبتدی تا حرفه ای توسط استاد محمدپوری قهرمان سامبو آسیا و مسوول کمیته آموزش سامبو کشور. آدرس: ستارخان خیابان کاشانی پور کوچه محرمی نژاد...